No products in the cart.

No products in the cart.

βιταμίνες Tag

Η λήψη της τροφής επηρεάζει την απορρόφηση ορισμένων ουσιών των φαρμάκων και κατ’ επέκταση τη συνολική βιοδιαθεσιμότητα τους, μεταβάλλοντας το pH των γαστρικών υγρών και άρα τη διαλυτότητά τους σε αυτά, καθώς και το χρόνο γαστρικής κένωσης που θα επηρεάσει με την σειρά του