No products in the cart.

No products in the cart.

υγεια Tag

Κατά τη διάρκεια της άσκησης σε θερμό περιβάλλον μπορεί να προκύψουν διάφορες επιπλοκές σε περίπτωση που ένας αθλητής δε λάβει υπόψη τα σημάδια της θερμικής καταπόνησης όπως, η έντονη δίψα, η κόπωση και οι διαταραχές στην όραση. Πυροδοτείται έτσι μια σειρά επιπλοκών που ον

Η αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών που μεταφέρουν αυτό το αίμα από την καρδιά στα διάφορα όργανα. Ως αρτηριακή υπέρταση ορίζεται η συστολική πίεση που υπερβαίνει τα 140 mmHg ή η διαστολική τα 90 mmHg σε συνθήκες ηρεμίας. Η υπέρταση

Η λήψη της τροφής επηρεάζει την απορρόφηση ορισμένων ουσιών των φαρμάκων και κατ’ επέκταση τη συνολική βιοδιαθεσιμότητα τους, μεταβάλλοντας το pH των γαστρικών υγρών και άρα τη διαλυτότητά τους σε αυτά, καθώς και το χρόνο γαστρικής κένωσης που θα επηρεάσει με την σειρά του