διατροφή Tag

Η αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών που μεταφέρουν αυτό το αίμα από την καρδιά στα διάφορα όργανα. Ως αρτηριακή υπέρταση ορίζεται η συστολική πίεση που υπερβαίνει τα 140 mmHg ή η διαστολική τα 90 mmHg σε συνθήκες ηρεμίας. Η υπέρταση

Οι αθλητές με διατροφική διαταραχή βρίσκονται αντιμέτωποι με το εξής παράδοξο: Συμπεριφορές που μπορεί να θεωρηθούν αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένου σωματικού βάρους για την επιτυχία σε ορισμένα αθλήματα, όπως η μη-ασιτία, αποβολή τροφών και πολλή άσκηση, επηρεάζ