No products in the cart.

No products in the cart.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η προπόνηση σε υψόμετρο ή προπόνηση σε συνθήκες υποξίας είναι μια τεχνική που ακολουθούν οι αθλητές μεγάλων αποστάσεων και ποδηλασίας με σκοπό να ενισχύσουν την απόδοσή τους μέσω των κλιματικών αλλαγών που προκύπτουν με την αύξηση του υψομέτρου. Ατμοσφαιρική πίεση στο υψ

Κατά τη διάρκεια της άσκησης σε θερμό περιβάλλον μπορεί να προκύψουν διάφορες επιπλοκές σε περίπτωση που ένας αθλητής δε λάβει υπόψη τα σημάδια της θερμικής καταπόνησης όπως, η έντονη δίψα, η κόπωση και οι διαταραχές στην όραση. Πυροδοτείται έτσι μια σειρά επιπλοκών που ον